Общи условия за ползване

Общи условия за ползване, Политика за поверителност и спазване на GDPR

Условия за ползване на уебсайта и условия за използване

Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и сте обвързани със следните условия и условия, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията на D4 Software с Вас във връзка с този уебсайт. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите условия, нямате право да използвате нашия уебсайт.

Термините “ОКТО ОРГ” ЕООД или „ДРУЖЕСТВОТО“ или „НИЕ“ се отнасят до собственика на уебсайта, чието седалище е България,
Област София, община Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1111
бул./ул. ВЕНЕРА № 1, вх. А, ет. 1, ап. 1. Адрес на електронна поща: teodorkosev@octo8.bg. Единния идентификационен код на нашата компания е 205996600. Термините „ти“ или „Вие“ се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за използване:

Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за Ваша обща информация и употреба. Той подлежи на промяна без предизвестие.

Този уебсайт съдържа материали, които са собственост на или лицензирани от нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид и графиката. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторските права, което е част от тези условия.

Всички марки, възпроизведени в този уебсайт, които не са собственост на или лицензирани от оператора, са собственост на съответните им собственици на търговски марки.

Неправомерното използване на този уебсайт може да породи иск за вреди и / или да бъде криминално престъпление.

От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да предоставите допълнителна информация. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.

Вашето използване на този уебсайт и всички наши действия или бездействия, произтичащи от такова използване на уебсайта, са предмет на законодателството на България и Европейския съюз.

Известие за авторски права

Цялото съдържание на уеб сайта, освен ако не е посочено друго, е обект на закрила от Закона за авторското право. ©

Декларация за съответствие с GDPR

“ОКТО ОРГ” ЕООД спазва и спазва Общите правила за защита на данните на ЕС (GDPR).

Някои от ключовите начини, по които се съобразяваме с тези разпоредби, са:

Съгласие

Ние обясняваме с какво се съгласявате ясно и искаме изрично да се съгласите да се свържете с нас.

Известие за нарушение

В случай на нарушение, ние ще уведомим засегнатите потребители в рамките на 72 часа след като първо са узнали за нарушението.

Право на достъп

Потребителите могат да поискат потвърждение дали личните данни, които се отнасят до тях, се обработват или не, къде и с каква цел. Освен това, ние ще предоставим безплатно копие на личните данни в електронен формат.

Право да бъдеш забравен

След като сравним вашите (на субектите) права с „обществения интерес за достъпността на данните“, можем да изтрием вашите лични данни там, където сте поискали това.

Поверителност по дизайн

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки по ефективен начин, за да отговорим на изискванията на настоящия регламент и да защитим правата на субектите на данни. Ние държим и обработваме само данните, абсолютно необходими за изпълнение на нашите задължения (минимизиране на данни), както и ограничаване на достъпа до лични данни на тези, които се нуждаят от извършване на обработката.

Политика за поверителност

Раздел 1 – Какво правим с вашата информация?

Ако решите да попълните формуляр за контакт на нашия уебсайт, ние ще съхраняваме тази информация в продължение на 6 месеца и ще я използваме само с цел да се свържем с вас във връзка с това запитване.

Когато разглеждате нашия сайт, ние също автоматично получаваме интернет адреса на вашия компютър (IP), за да ни предоставим информация, която ни помага да научим за вашия браузър и операционна система.

Имейл маркетинг: С ваше изрично разрешение можем да ви изпращаме имейли за нашите продукти и други актуализации.

Раздел 2 – Съгласие

Как получавате моето съгласие?

Когато ни предоставяте лична информация, ние Ви молим изрично да се съгласим да я съберем и да я използваме само по тази конкретна причина.

Ако поискаме вашата лична информация по второстепенна причина, като маркетинг, ние или ще ви помолим директно за вашето изразено съгласие, или ще ви предоставим възможност да кажете „не“.

Как да оттегля съгласието си?

Ако след като се включите, промените решението си, можете да оттеглите съгласието си да се свържем с вас, за продължаващото събиране, използване или разкриване на вашата информация, по всяко време, като се свържете с нас чрез контактната форма на уеб сайта  или изпращайте ни на адрес: България, гр. София, п.к. 1111
бул./ул. ВЕНЕРА № 1, вх. А, ет. 1, ап. 1

Раздел 3 – Разкриване

Можем да разкрием вашата лична информация ако по закон сме задължени да направим това.

Раздел 4 – Съхранение на данни

Вашите данни се съхраняват чрез съхранение на данни и бази данни на Дружеството ни. Ние съхраняваме вашите данни на защитен сървър зад защитна стена.

Раздел 5 – Услуги и връзки на трети страни

По принцип доставчиците на трети страни, използвани от нас, ще събират, използват и разкриват вашата информация само до степента, необходима, за да им позволим да извършват услугите, които ни предоставят.

Когато кликнете върху връзки на нашия сайт, те могат да ви насочат далеч от нашия сайт. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други сайтове и ви насърчаваме да прочетете техните декларации за поверителност.

Раздел 6 – Сигурност

За да защитим вашата лична информация, ние вземаме разумни предпазни мерки и следваме най-добрите практики в бранша, за да сме сигурни, че тя не е загубена по подходящ начин, злоупотребена, достъпна, разкрита, променена или унищожена.

Ако ни предоставите вашата лична информация, информацията се кодира с помощта на технология на защитен сокет слой (SSL) и се съхранява със стандартно за индустрията криптиране. Въпреки че никой метод за предаване по Интернет или електронно съхранение не е 100% сигурен, ние прилагаме общоприетите индустриални стандарти.

Раздел 7 – Бисквитки

Ето списък с бисквитки, които използваме. Изброили сме ги тук, за да можете да изберете дали искате да се откажете от бисквитките или не. Откажете се, като промените настройките на уеб браузъра си, за да отхвърлите бисквитките.

Prodlytic Collector – ние използваме Prodlytic, за да измерваме как се използва нашия сайт от посетителите и да генерираме отчети за собствена употреба. Prodlytic не събира лична информация за вас.

Google Analytics – използваме Google Analytics, за да измерваме как нашия сайт се използва от посетителите и да генерираме отчети за собствена употреба. Google Analytics не събира никаква лична информация за вас.

Раздел 8 – Промени в тази политика за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време, така че, моля, преглеждайте я често. Промените и поясненията влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ще ви уведомим тук, че тя е актуализирана, така че да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, използваме и / или разкриваме то.

Въпроси и информация за контакт

Ако искате да: достъп, коригиране, изменение или изтриване на всяка лична информация, която имаме за вас, регистриране на жалба или просто искате повече информация, свържете се с нашия служител за спазване на личните данни на teodorkosev@octo8.bg или чрез контактната форма на уеб сайта.

 

“ОКТО ОРГ” ЕООД

България

гр. София,

ул. „Венера“ №1, вх. А, ет. 1, ап.1

ЕИК: 205996600.

Този сайт използва “бисквитки”, за да работи оптимално. виж още