Доставки за Великобритания

Хладилен, сухопътен транспорт

Самолетен транспорт

Хладилен, сухопътен транспорт

Пратки подадени до петък, 17:00ч (+2GMT), се изпращат в предстоящата неделя, след заплащане на доставката.

Пратки подадени след петък 17:00ч. (+ 2 GMT) се изпращат на следващата неделя, след заплащане на доставката.

Всички пратки се доставят до посочения адрес от клиента.

От 1.03.2021 предоставяме  възможността за доставки в цяла Англия, както и до съседните на нея страни, оформящи Великобритания, чрез хладилен камион.

* Когато постигнем определен обем от пратки, имаме предварително договорени, по-ниски цени за доставка.
** ЦО 1111 препоръчва спазването на изискванията подадени от компанията за поръчки към Великобритания.

Самолетен транспорт

Пратки подадени до петък, 17:00ч (+2GMT), се изпращат в предстоящата неделя, след заплащане на доставката.

Пратки подадени след петък 17:00ч. (+ 2 GMT) се изпращат на следващата неделя, след заплащане на доставката.

Всички пратки се доставят до посочения адрес от клиента.

Всички пратки са в нова, произведена спрямо нуждите на европейските доставки, опаковка! 

* ЦО 1111 препоръчва спазването на изискванията подадени от компанията за поръчки към Великобритания.